Kuinka käytän SCAT-työkalua

Sport Concussion Assessment Tool 5 (SCAT5) on laajan kansainvälisen asiantuntijaryhmän laatima vankkaan tieteelliseen näyttöön ja kliiniseen kokemukseen perustuva työkalu urheilussa tapahtuvien aivotärähdysten tunnistamiseen ja seurantaan terveydenhuollon ammattilaisille.

Katso alla olevista videoista, miten työkalua käytetään. Videot löytyvät myös Youtuben soittolistana. Testien tarkat sanalliset ohjeet testattavalle sekä testikohtaiset välineet löydät SCAT5-lomakkeen sivulta 7.

Täältä löydät maallikkokäyttöön (valmentajat, huoltajat, vanhemmat) tarkoitetun aivotärähdyksen tunnistustyökalun.

Lisätietoa aivotärähdyksen ennaltaehkäisystä, tunnistamisesta, hoidosta ja seurannasta sekä paljon hyviä linkkejä löydät Terve Urheilijan aivotärähdys-osiosta.


Video 1 pitää sisällään SCAT-työkalun sisällön, käytön periaatteet ja muun muassa tarvittavat testausvälineet.Videossa 2 käydään läpi oireiden arvioinnin lisäksi Standardized Assessment of Concussion (SAC) -osio, johon kuuluu aikaorien-taation, lähimuistin ja keskittymisen arviointi. Lisäksi tällä videolla havainnollistetaan viivästyneen muistin testaaminen, joka toteutetaan SCAT3:ssa viimeisenä osiona tasapainon ja koordinaation testaamisen jälkeen. HUOM! Laita videon katselun ajaksi tietokoneesi äänet päälle!
Videossa 3 esitellään tasapainotesti M-BESS, joka tehdään kovalla alustalla kolmessa eri asennossa. Arviointia voidaan täydentää suorittamalla samat kolme asentoa vaahtomuovi-patjan päällä (BESS).
Video 4 pitää sisällään tasapainotesteihin kuuluvan tandem-kävelyn, josta oikean suorituksen lisäksi käydään läpi testisuoritusten mahdolliset virheet.
Videossa 5 näytetään koordinaatiotutkimuksen (sormi-nenänpääkoe) kulku sekä testisuorituksen mahdolliset virheet.
Videossa 6 käydään läpi, miten SCAT-työkalun tuloksia voi hyödyntää mm. aivotärähdyksen tunnistamisessa ja karkeassa toipumisen seurannassa.

Bookmark and Share