Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto -hanke  on  osa Terve Urheilija -ohjelmaa.

Urheiluravitsemus.fi-sivuston päivitetyt sisällöt  ja asiantuntijoiden yhteystiedot löydät tältä sivustolta.

Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntijat ovat urheilijan ruokavalioon perehtyneitä, ravitsemusasiantuntijoita -tai terapeutteja. Verkoston asiantuntijoilla on elintarviketieteiden tai terveystieteiden maisterikoulutus.  Lisäksi heillä on itsellään urheilutausta tai liikunta-alan koulutus. Osa toimii myös urheiluvalmentajina.

Verkoston jäsenet toimivat oman alueensa urheiluravitsemuksen asiantuntijoina ja urheilijoiden ravitsemuksen yksilöohjaajina tai -kouluttajina. Osalla asiantuntijoista on erityisosaamisalue tai kokemusta tietyistä urheilulajeista. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät alueittain kohdista kouluttajat ja yksilöohjaajat (oikea palsta). Osa asiantuntijoista toimii myös paikallisissa urheiluakatemioissa.

Koordinointi

Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija
Terve Urheilija -ohjelma
Tampereen Urheilulääkäriasema/UKK-instituutti
anna.k.ojala(at)uta.fi
03 282 9111

Tausta

Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto perustettiin Varalan Urheiluopiston ja UKK-instituutin koordinoiman Terve Urheilija -ohjelman yhteistyönä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuosina 2010–2013. Verkoston käynnistämisessä hyödynnettiin  Suomen Olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiaverkostoa. UKK-instituutin yhteydessä toimiva Tampereen Urheilulääkäriasema vastaa verkoston koordinoinnista vuodesta 2014 alkaen, osana Terve Urheilija -ohjelmaa ja sitä kehitetään yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Hankkeen rahoituksesta vastaa tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Toimintamallit

Asiantuntijaverkosto on linjannut yhteisiä oppisisältöjä ja toimintamalleja urheilijan ja valmentajan polun eri vaiheisiin, jotta ravitsemuksen ohjaaminen etenisi systemaattisesti ja käytännönläheisesti. Tälle sivustolle on koottu tietoa ja  opetusmateriaalia ravitsemusohjauksen tueksi.

Yhteistyössä

Urheiluravitsemusverkosto tekee yhteistyötä Valio Plus Akatemian ja Marttaliiton "Paikoillanne, valmiina, keittiöön" -hankkeen kanssa, joka järjestää kokkaus- ja välipalakursseja nuorille urheilijoille. Lue lisää Marttaliiton kokkauskursseista.Taula
       
Terve urheilija -ohjelman rekisteröity logoVarala logo 100x78


Verkoston yhteistyötahot

VALIO-logo-200x134        Paikoillanne pienennetty

 


Bookmark and Share