Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntijat ovat urheilijan ruokavalioon perehtyneitä, ravitsemusasiantuntijoita -tai terapeutteja (ETM, TtM). Verkoston asiantuntijoilla on elintarviketieteiden tai terveystieteiden yliopistotason maisteri- tai tohtorikoulutus ravitsemustieteestä.  Lisäksi heillä on itsellään urheilu- tai urheiluvalmennustausta tai koulutus. Osa toimii myös urheiluvalmentajina.

Verkoston koordinoinnista ja toiminnasta vastaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ravitsemusasiantuntija. Verkostotoiminta liittyy vahvasti myös Olympiakomitean Urheiluakatemiaverkoston asiantuntijatoimintaan ja sen yläkoulutyöhön ravitsemusvalmennuksen prosesseissa.  Paikalliset urheiluakatemioiden asiantuntijat toimivat valtakunnallisessa verkostossa, jossa luodaan yhteistä linjaa ja toimintatapoja urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tueksi ja toimintaympäristön toimijoiden osaamisen vahvistumiseksi. Lue lisää: Asiantuntijatoiminta Urheiluakatemioissa

Tältä sivustolta löydät Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston kouluttajat ja yksilöohjausta tarjoavat yliopistokoulutuksen saaneet ravitsemuksenasiantuntijat ja terapeutit. Ota yhteyttä oman alueesi paikalliseen Urheiluakatemian vastuuravitsemusasiantuntijaan, kun tarvitset urheilijan henkilökohtaista ravitsemusohjausta.

Koulutusta ja apua urheilu- ja liikuntaravitsemuksesta antavat kaikki tämän verkoston asiantuntijat, joihin voit ottaa myös suoraan yhteyttä. Asiantuntijat löytyvät alueittain alta ja paikallisten Urheiluakatemioiden vastuuravitsemusasiantuntijat on mainittu nimen yhteydessä. Yhteystiedot löydät alueittain kohdista kouluttajat ja yksilöohjaajat (linkit tai oikea palsta).

Verkoston koordinointi

Anna Ojala, ETM, Ravitsemusasiantuntija
Suomen Olympiakomitea, Huippu-urheiluyksikkö
Tampereen Urheiluakatemia 
Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti

anna.ojala(at)ukkinstituutti.fi
anna.ojala(at)olympiakomitea.fi
03 282 9111
040-7761286

Tausta

Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto perustettiin Varalan Urheiluopiston ja UKK-instituutin koordinoiman Terve Urheilija -ohjelman yhteistyönä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuosina 2010–2013. Verkoston käynnistämisessä hyödynnettiin  Suomen Olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiaverkostoa. UKK-instituutin yhteydessä toimiva Tampereen Urheilulääkäriasema vastasi verkoston koordinoinnista vuodesta 2014 -2016 osana Terve Urheilija -ohjelmaa. Verkostoa kehitetään nykyään Tampereen Urheilulääkäriaseman, Varalan Urheiluopiston, Tampereen Urheilukakatemian ja Suomen Olympiakomitean kanssa. Hankkeen rahoituksesta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö. Tällä hetkellä verkoston toiminta on osa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön toimintaa, Urheiluakatemiatoimintaa, sen yläkoulutyötä.

Toimintamallit

Asiantuntijaverkosto on linjannut yhteisiä oppisisältöjä ja toimintamalleja urheilijan ja valmentajan polun eri vaiheisiin, jotta ravitsemuksen ohjaaminen etenisi systemaattisesti ja käytännönläheisesti. (Mallien kuvaus löytyy myös alan kirjallisuudesta mm. kirjassa Huippu-urheiluvalmennus, toim. Mero Antti ym. VK-kustannus).
Verkostossa on kehitetty urheiluravitsemusvalmennuksen prosesseja Suomen urheiluakatemioiden ja huippu-urheilijoiden eri toimintaympäristöihin jo vuodesta 2010. Työtä kehitetään edelleen.
Tälle Terve Urheilija -sivustolle on koottu myös tietoa ja opetusmateriaalia nuorten urheilijoiden ravitsemusohjauksen tueksi.

Yhteistyössä

Terve urheilija -ohjelman rekisteröity logo


 
TaulaSuomen olympiakomitean logoTampereen Urheiluakatemian logo

Varala logo 100x78

Bookmark and Share