Syömisongelmien ehkäisy

Syömisongelmat alkavat usein tarpeesta saada painosta pois muutama kilo.

Urheilijan laihdutustarve saa alkunsa usein valmentajan, testaajan tai jonkun muun huomautuksesta, joka liittyy painoon. Pienen painonpudotuksen syy voi olla halu näyttää paremmalta tiukoissa kilpailuasusteissa tai luulo suorituskyvyn paranemisesta. Pienen painonpudotuksen tavoittelu voi johtaa noidankehään ja usein myös syömisen varomiseen.

Myös psyykkinen stressi, fyysinen harjoittelu ja niukka energiansaanti voivat laukaista ongelmia syömisessä.

Tutustu myös materiaaleihin (pdf:t) urheilijoiden syömishäiriöistä ja niiden ehkäisystä

Millaista apua urheilija tarvitsee? Miten hoitoketjun pitäisi toimia? Toimintamalli pääkaupunkiseudulla. Psykologi Pia Charpentier

Urheilijoiden syömishäiriöt. Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Timo Hänninen

Tunnista varojatyyppi

Syömisen varojille kannattaa opettaa järkevä perusruokavalio ja ateriarytmi. Opastuksen pohjana voi käyttää esim. ruokapäiväkirjan tarkastelua. Kun syöminen mietityttää, kannattaa asiaan puuttua heti, jotta vältytään vakavampiasteiselta syömishäiriöltä.

Syömisen varojalle tyypillisiä tapoja (kaikki tai osa seuraavista)

  • Halu laihtua 1−2 kiloa.
  • Aamupäiväruokailu on niukkaa. Syömisen varoja pyrkii niukalla aamupäiväruokailulla pienentämään energiansaantiaan (= laihduttamaan).
  • Rytmitön syöminen: aamupäiväruokailujen välit venyvät suositeltua pidemmiksi.
  • Iltaa kohti kasvaa ”huutava nälkä”, joka on seurausta aamupäivän energiavajeesta.
  • Makeannälkä on tavallista. Iltaa kohti jatkuu rytmitön syöminen, nyt päinvastoin kuin aamulla.
  • Illalla napostelutyyppinen, jatkuva syöminen on tavallista.
  • Vatsaongelmat.

Opasta syömisen varojaa

  • Puutu asiaan heti. Jatkuessaan tilanne voi kehittyä vain pahemmaksi.
  • Ateriarytmit ja säännöllisyys.
  • Järkevä perusruokavalio.

Valmentajien ja ohjaajien vastuu

Koska valmentajat ja ohjaajat ovat erittäin tärkeässä asemassa nuoren elämässä, ja jonkinlaisia auktoriteetteja myös aikuisurheilijoille, heidän sanoillaan on yleensä suuri painoarvo. Tämän vuoksi on tärkeää, että valmentaja harkitsee tarkasti millä tavalla puhuu urheilijan kehosta ja esimerkiksi painonpudotuksen tarpeesta.

On tärkeää muistaa, että oma asenne heijastuu aina tavalla tai toisella. Valmentajan suhtautuminen ja tapa kommentoida omaa (tai muiden) kehoa tai painon pudottamisen tarvetta kertoo todellisesta suhtautumisesta asiaan. Liiallista kommentointia, halventavia ja kritisoivia ilmauksia aiheesta tulee välttää kaikissa tilanteissa.

Urheilijan syömisongelmien ehkäisy

• Ohjaa säännölliseen ateriarytmiin ja terveelliseen syömiseen.
• Anna yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita.
• Vältä epämääräistä huomauttelua painoasioissa. Keskity urheilijan ravintoneuvontaan.
• Kerro naisistuvalle urheilijalle painonnousun luonnollinen syy ja se, että tilanne tasoittuu ajan myötä.
• Älä aseta puberteetti-ikäiselle ihannepainotavoitteita.
• Pyydä apua ravitsemuksen ammattilaiselta, jos lajiin liittyy painonpudotusta.
• Älä tue ajatusta, että tietty kehon paino tai malli tai ruokavalio olisi välttämätön hyvälle urheilusuoritukselle.Bookmark and Share