Ravitsemusvalmennus nuoruudessa

Lasten kasvaessa yläkouluikään urheiluravitsemuksen perusasiat pitäisi olla hallussa. Murrosiässä sukupuolten väliset haasteet ravitsemusvalmennuksessa ovat usein erilaisia. Perheen rooli ravitsemusasioissa on edelleen merkittävä, mutta urheilijan kasvattaminen omatoimisuuteen on tärkeää. Kun urheiluharjoittelun määrä lisääntyy ja tavoitteet asetetaan kilpaurheiluun, ravitsemusvalmennuksessa korostuvat arkipäivän ateria- ja juomarytmitys ja erityisesti laadukkaat välipalat.

Murrosikäisten ja nuorten valmennuksessa on huomioitava sukupuolten erilainen kehitys. Lihasmassan ja rasvakudoksen lisääntyminen sekä pituuskasvu suurentavat kehon painoa ja energian tarve kasvaa verrattuna lapsuuteen. Fyysisen kasvun ja aktiivisuuden lisäännyttyä nuoren on hyvä tarkistaa annoskokojen riittävyys, välipalojen määrä sekä syödä urheilijan lautasmallin mukaisia aterioita pääaterioilla ja välipaloilla.

Valmentajien on oltava tarkkana painoon liittyvien huolien kanssa, sillä niukka energiansaanti yhdessä kovan harjoittelun ja mahdollisten muiden stressitekijöiden kanssa saattaa ajaa syömisen ongelmiin. Siksi on hyvä reagoida kuuntelemalla, kyselemällä, antamalla tietoa ja ohjaamalla painokeskustelua rakentavasti. Ohjausta tulee antaa aina selkeästi lajin ja terveyden kautta perustellen ja päämääränä hyvät urheilua tukevat ruokailukäytännöt.

Oma haasteensa ravitsemusvalmennukseen tulee ravitsemusbisneksestä. Erilaisten ravintolisien tarjonta ja lupaukset aineiden moninaisista tehoista sekoittaa helposti nuoren urheilijan pään. Valmentajan tehtävänä on ohjata nuorta kriittiseen arviointiin erilaisten valmisteiden maailmassa

 Tavoitteet

 • Terveellisen arkiruokailun periaatteet ovat urheilijalle selkeät.

 • Urheilija ottaa myös itse vastuuta ruoan valmistuksesta ja pitää huolen ateriarytmistä. Vanhemmat pitävät huolen siitä, että kotona on tarjolla hyviä aineksia.

 • Urheilija tietää ravitsemuksen merkityksen urheilullisen elämäntapaan liittyen ja ymmärtää miten ravitsemus vaikuttaa urheilussa kehittymiseen.

 • Urheilija hoitaa omatoimisesti harjoitusten ja kilpailutilanteiden välipalat ja eväät.

 Sisältöjä

 • Kerrataan urheilijan kanssa terveellisen arkiruokailun periaatteita urheilussa kehittymisen näkökulmasta.
 • Järjestetään arkipäivän ruokailut lajia tukevaksi. 
 • Opiskellaan mitä tarkoittavat energianravintoaineet ja suojaravintoaineet urheilussa.
 • Kehitetään kisaeväiden, harjoittelun ympärillä olevien välipalojen ja juomien laatua.
 • Tarvittaessa keskustellaan lajin kannalta sopivasta painonhallinnasta ja kehon koostumuksesta (korostuu painoluokkalajeissa ja esteettisissä lajeissa).
 • Antidoping: opetetaan arvioimaan ravintolisiä ja sitä, onko niille tarvetta.
 • Sovelletaan koulun kotitaloustunneilla opittua urheiluravitsemukseen.
 • Tehdään yhteistyötä paikallisen urheiluravitsemuksen asiantuntijan kanssa jos mahdollista.

Esimerkkejä toimintatavoista

Luennot, joissa on mukana nuoria urheilijoita ja valmentajat.

Perheillat, joissa ovat mukana urheilijat, heidän vanhempansa, valmentajat ja huoltajat.

 • Kerrataan terveellisen ruokailun periaatteita ja pureudutaan haastaviin tilanteisiin

 • Kannustetaan urheilijaa omatoimisuuteen

 Kokkauskurssit

Kotitehtävät urheilijalle

 • välipalat ennen ja jälkeen harjoitusten
 • oman ruokailun terveellisyyden arviointia
 • tutustuminen tuoteselosteisiin
 • kokkaustehtävät
 • kisaeväät
 • ateriarytmi

Antidoping-valistus

 • keskustellaan dopingista ravitsemusvalmennuksen näkökulmasta ja erityisesti lisäravinteiden käyttöön liittyen.

Leirit

 • Pyritään optimaaliseen ruokailuun ja otetaan mallia arkipäivään.

 • Tarkastellaan lautasmalleja ja lasketaan ravintosisältöjä.

Pienryhmäkeskustelut

 • Nuorten itse ehdottamista ravitsemusaiheista.
 • Muut teemat: ravintolisävalmisteet, juomat, välipalat, mistä saa ”oikeaa” tietoa, miten suhtautua dieetteihin ja erilaisiin uskomuksiin.
 • Voidaan hyödyntää älyteknologiaa (esim. kuvaamalla, videoimalla) urheiluravitsemuksen opettamiseen.

Aikuisurheilijoiden mentorointi

 • Oman lajin aikuisurheilijat kertovat omista kokemuksistaan ja motivoivat nuoria urheilijoita hyviin käytäntöihin.

Yksilöohjaus

 • Annetaan yksilöohjausta kaikille sitä tarvitseville, mutta erityisesti

 • lajeissa, joissa painon merkitys on suuri (painoluokkalajit, esteettiset lajit)

 • yksilöille, joilla on liiallinen huoli omasta painosta

 • yksilöille, joiden ruokailusta valmentaja tai vanhemmat ovat huolissaan.


Bookmark and Share