Nuoren urheilijan kehon mittojen seuranta

Nuorten pituuden ja painon seurannasta päävastuun kantaa kouluterveydenhuolto.

Kasvuikäisen kehon suhteet ovat erilaiset kuin aikuisen. Siksi aikuisille laadittuja paino ym. taulukoita ei tule käyttää nuoren urheilijan seurannassa. Alle puberteetti-ikäisen tai juuri puberteettivaiheessa olevan nuoren painon ja pituuden seuranta kasvukäyrien avulla kertoo, milloin ravitsemukseen tulee kiinnittää huomiota.

Mikäli nuoren urheilijan paino ja/tai pituus jää jälkeen kasvukäyristä, saattaa ravitsemus olla riittämätöntä, mikäli muuta syytä muutokselle ei löydy. Tällöin on hyvä selvittää urheilijan syömiskäyttäytymistä kotona ja koulussa, sekä tarkastella ruokailujen sisältöjä ja rytmitystä esimerkiksi ruokapäiväkirjanpidon avulla.

Lisääntynyt kehon paino suhteessa pituuteen saattaa johtua

  • huonoista ruokatottumuksista
  • lisääntyneen voimaharjoittelun takia kasvaneesta lihasmassasta
  • tytöillä fysiologiseen kehitykseen liittyvästä normaalista painonnoususta.

Tytön kehon painon kehitys

Valmentajan ja muiden urheilijan kanssa tekemisissä olevien henkilöiden on syytä suhtautua hienotunteisesti puberteettivaiheessa olevan tyttöurheilijan painoon. Muutokset fyysisessä olemuksessa vaativat sopeutumista. Paineet painon suhteen saattavat johtaa liian tiukkaan syömisen kontrolliin ja altistavat jopa syömishäiriöille. Mikäli painonnousu on selkeästi havaittavissa, tulee epämääräisten huomauttelujen sijasta keskittyä urheilijan ravintoneuvontaan.

Tärkeää on, että naisistuva urheilija ymmärtää painonnousunsa syyn ja sen, että tilanne tasoittuu ajan myötä. Puberteetti-ikäiselle tytölle ei missään tilanteessa saa asettaa ihannepainotavoitteita.

Nuoren urheilijan painonmuutoksiin reagoidaan

  • tarpeen mukaan
  • hienovaraisesti
  • asiantuntevalla ja selkeällä ravintoneuvonnalla
  • tarjoamalla lisätietoa.

Bookmark and Share