Nestehukka

Nestehukka on yksi urheiluvammojen aiheuttaja. Revähdyksiä ja venähdyksiä sattuu nestevajeessa helposti. Lisäksi nestevajeessa tarkkaavaisuus ja hienomotoriset toiminnot kärsivät, jolloin tapaturmia sattuu helpommin. Tasainen juominen koko päivän ajan on tärkeää nestetasapainon ylläpidossa. Kun on juonut tarpeeksi, ei nestevajetta urheilun aikana pääse syntymään helposti.

Liikunnan aikana menetetään nestettä yleensä alle litrasta 2,5 litraan tunnissa. Painon lasku liikunnan aikana on siis nesteen menetystä.

Nesteen menetykseen vaikuttavat muun muassa

  • henkilön koko
  • liikunnan teho
  • ilman lämpötila 
  • vaatetus.

Nestehukan syntyminen

Nestetasapainon tehokas ylläpito edellyttää sopivan nestemäärän tietoista juomista. Ainoastaan janon tunteeseen perustuva juominen johtaa yleensä nestehukkaan.

  • Kuumassa ilmastossa janon tunteen mukaan juovat urheilijat tyypillisesti juovat vain alle puolet tarvittavasta määrästä.
  • Lievä nestehukka ei aiheuta janon tunnetta, mutta heikentää vireystilaa ja vaikuttaa mm. koordinaatioon ja keskittymiseen.
  • Janon tunne ilmenee selkeästi vasta noin 2 % painonlaskun (noin 1,5 litraa 75 kg painavalla henkilöllä) suuruisessa nestehukassa. Tässä vaiheessa suorituskyky on jo heikentynyt.
  • Janon tunne voi sammua kun nestehukka pienenee välille 1–2 % (painosta).

Bookmark and Share