Energiansaanti

Ruuan energia saadaan seuraavista lähteistä

 • Hiilihydraatit: 1 g sisältää 4 kcal (17 kJ)
 • Proteiinit: 1 g sisältää 4 kcal (17 kJ)
 • Rasvat: 1 g sisältää 9 kcal (38 kJ)

Sopivasti energiaa

Energiansaanti on merkittävin suorituskykyyn vaikuttava tekijä. Kun energiansaanti vastaa kulutusta tai on sitä suurempaa, ovat kehitys, vastustuskyky ja palautuminen tehokkaimmillaan.
Hyvää fyysistä suorituskykyä tavoittelevan on tärkeintä syödä riittävästi.

Tasainen energiansaanti

Mikäli energiansaanti on niukkaa tai syöminen epäsäännöllistä, ei urheilijan suorituskyky kehity optimaalisesti. Urheilija saattaa myös syödä joinakin päivinä liian niukasti ja joinakin päivinä yli tarpeensa. Tällöin energiansaanti on ajoittain puutteellista ja voi heikentää suorituskykyä ja palautumista. Jotta energiaa saadaan tasaisesti ja riittävästi, on säännöllinen ruokailu päivästä toiseen tärkeää.

Mistä tietää, että syö riittävästi?

Energiansaanti on yleensä sopivaa silloin kun

 • paino pysyy suunnilleen samana
 • jaksaa harjoitella tehokkaasti
 • palautuu hyvin
 • vireystila on hyvä
 • naisurheilijan kuukautiset toimivat.

Syömistä voi arvioida myös ruokapäiväkirjanpidolla. Tehdyt päätelmät ravinnon energiamäärästä ja laadusta ovat aina arvioita lukuisine virhelähteineen ja tulkintoineen. Niiden perusteella energian riittävyyttä voidaan arvioida vain karkeasti. Päiväkirjaa voidaan käyttää ruokavalion laadun ja ateriarytmin tarkastelun perustana.

Urheilijan on hyvä pyrkiä tehokkaan aineenvaihdunnan alueelle (high flux) syömällä vähintään kulutuksen verran – mielellään hieman enemmän. Tällöin palautuminen, harjoittelun tehokkuus ja jaksaminen ovat optimaalisimmillaan. Moni urheilija kuitenkin varoo syömästä riittävästi ja syö hieman liian niukasti.

Niukka syöminen

 • ei välttämättä laske painoa
 • aiheuttaa lihasten jumiutumista
 • tekee olon nuutuneeksi
 • vaikeuttaa harjoituksista palautumista
 • hidastaa kehitystä
 • lisää sairastumisriskiä.

Energiansaannin selkeimmissä ääripäissä urheilijan paino nousee tai laskee.

Energiansaanti


Bookmark and Share