Nuoren kasvu ja kehitys

Liikunta tukee hyvää terveyttä ja edistää sopivasti annosteltuna lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lapsena opittu liikunnallinen elämäntapa edesauttaa tavan jatkumista myös aikuisena. Liian aikainen urheilutulosten tavoittelu voi kuitenkin johtaa terveyden ja hyvinvoinnin kannalta haitallisiin harjoittelukäytäntöihin.

Monipuolinen harjoittelu tukee kehitystä

Lapsen ja nuoren harjoittelun tulee olla monipuolisesti taitoja ja fyysistä suorituskykyä kehittävää. Ohjaajan tai valmentajan on tärkeää tuntea fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen liittyvät herkkyyskaudet ikävaiheittain ja painottaa harjoittelua niiden mukaisesti.

Haastetta lasten ja nuorten harjoittelun ohjaamiseen lisää se, että biologisen kehittymisen aikataulu voi vaihdella saman ikäisillä yksilöittäin jopa vuosia.

Monipuolista liikuntaa päivittäin, mieluiten useita tunteja on resepti, joka luo hyvän ja kestävän perustan myöhemmälle harjoittelulle ja liikkumiselle.

Vammojen kehittymisessä herkkyysvaiheita

Lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyy vaiheita, jolloin ohjaaja tai valmentaja saa olla kuormituksen määrän ja laadun kanssa tarkkana.

Tyypillisiä kasvuun liittyviä vaivoja esiintyy raajojen luiden kasvualueilla, tavallisimmin kantapäissä, polvissa ja lonkissa hieman ennen murrosikää ja murrosiän aikana.

Joskus innokkaimpien urheilijanalkujen kohdalla liikunnan kokonaiskuormitus (esim. hyppynaruhyppelyt koulussa, hyppelyharjoitukset urheiluseuran harjoituksissa) saattaa altistaa rasitusvammoille.

Liikkuessa sattuu ja tapahtuu

Lasten ja nuorten liikuntatapaturmat ovat valitettavan tavallisia ja niiden määrä näyttää lisääntyvän. Onneksi suuri osa vammoista on lieviä, mutta viestit tapaturmien lisääntymisestä kertovat, että asiaan täytyy entistä tehokkaammin kiinnittää huomioita myös nuorisourheilussa.

Yhteiset säännöt, toimintatavat ja asianmukaiset varusteet ovat perustana turvalliseen ja terveelliseen junioriurheiluun.

Osion asiantuntija
Juha Koskela, fysioterapeutti

Bookmark and Share