Testaaminen ja arviointi

Säännöllisen testauksen ja arvioinnin avulla seurataan eri ominaisuuksien kehittymistä. Testien ja arvioinnin tavoitteena on

  • urheilijan yksillöllisten harjoituksellisten tarpeiden kartoittaminen
  • harjoittelun optimointi
  • lajissa kehittyminen
  • tulosten maksimointi ja
  • terveenä pysyminen.

Perinteisillä fyysisiä perusominaisuuksia mittavilla testeillä pyritään kartoittamaan tiettyjen, lajissa vaadittavien, fyysisten ominaisuuksien kehittyneisyyttä. Sen lisäksi on tärkeää, että seurataan urheilijan motorisia taitoja, liikehallintaa ja lihastasapainoa. Myös urheilijan elämäntapojen ja psyykkisten ominaisuuksien, yleisen hyvinvoinnin seuranta on merkityksellistä valmentautumisen kokonaisuudessa.

Ominaisuustestit

Eri urheilulajit vaativat hyvin erilaisia ominaisuuksia, ja niitä arvioivien tai mittaavien testien valikoima on laaja. Testien valinta tulisi tehdä aina lajin vaatimukset huomioon ottaen, ja ajoittaa testit niin, että niistä saatava hyöty on suurin.

Hyvät testitulokset eivät automaattisesti tuo menestystä kilpailuissa, eikä testaaminen sinällään saa olla itsetarkoitus, vaan tulosten avulla pyritään selventämään harjoittelun tavoitteita ja seuraamaan harjoittelun onnistumista.

Urheilussa testien tulokset voidaan esittää suhteessa saman lajin urheilijoilla tehtyjen testien viitearvoihin tai kyseisen testin keskiarvoon. Yksittäisistä testeistäkin saadaan tärkeää tietoa urheilijan ominaisuuksista, mutta suurin hyöty testaamisella saavutetaan yleensä säännöllisesti toteutettavalla seurannalla.

Testaus- ja arviointiesimerkkejä

Harjoituspäiväkirja

Harjoituspäiväkirja on hyvä seuranta- ja arviointiväline niin urheilijalle kuin valmentajalle. Harjoituspäiväkirjoille on erilaisia vaihtoehtoja. Niistä olisi hyvä löytyä ainakin:

  • urheilutapahtumat
  • ruokailutapahtumat
  • yöuni

Esimerkki harjoituspäiväkirjapohjasta

Kymppiympyrän analyysi

Terve urheilija -ohjelman eri sisältöalueiden tilannetta omassa toimintaympäristössä voi selvittää Kymppiympyrän analyysi -arviointityökalun avulla. Harjoittelun ja valmennuksellisten asioiden kartoittamiseen tarkoitettu työkalu on suunnattu ensisijaisesti valmentajien ja ohjaajien sekä muiden seurojen ja lajiliittojen toimijoiden käyttöön.

Kasva Urheilijaksi -testit

Kasva urheilijaksi -palvelu on Nuoren Suomen kehittämä kokonaisuus nuorten tavoitteellisten urheilijoiden kehityksen tueksi. Niiden sisällöstä tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Kasva Urheilijaksi -testit (Nuori Suomi)

Kasva Urheilijaksi -testit

Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa on kehitetty 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit sekä urheilijoiden psykofyysisiä ominaisuuksia kartoittava motivaatiotesti. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus tukevat kilpaurheilusta innostuneen nuoren fyysistä ja henkistä kasvua urheilijaksi. Testit löytyvät ilmaisesta Kasvaurheilijaksi.fi-nettipalvelusta.

Elämänrytmitesti

Elämänrytmitesti kertoo kuinka hyvin harjoitus- ja liikuntamäärät sekä uni- ja ateriarytmi vastaavat urheilijaksi tähtäävälle nuorelle asetettuja suosituksia. Testissä syötetään viikon ajan kalenteriin harjoitus-, liikunta-, uni-, ateria- ja koulunkäyntiajat.

Ominaisuustesti

Ominaisuustestissä kartoitetaan urheilevan nuoren monipuolisuutta viiden eri fyysisen ominaisuuden avulla: nopeus, nopeusvoima, liikkuvuus, lihaskunto ja kestävyys. Ominaisuustestin kokonaispisteet ilmaisevat monipuolisuuden tason.

Ominaisuustesti-PRO

Kasva urheilijaksi ominaisuustestin lisäosa, ominaisuustesti-PRO, mittaa urheilijan lihastasapainoa viiden eri testiliikkeen avulla: hallittu liikkuvuus, sivutaivutus, lonkankoukistajakilleri sekä ylä- ja alavatsavoima. Testin voi suorittaa, kun on tehnyt ominaisuustestin kokonaan.

Motivaatiotesti

Motivaatiotesti innostaa ja ohjaa kehittämään henkisiä ominaisuuksia. Testin kautta psykososiaaliset asiat nousevat luontevasti mietintään ja keskusteluun tärkeänä osana kokonaisvaltaista valmennusta. Motivaatiotestin osa-alueet ovat motivaatio, itseluottamus, sisu ja tavoitteellisuus.

Lue lisää: Kasvaurheilijaksi.fi

Hyviä lähteitä

Hakkarainen H ym. (2009) Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet.
Keskinen K ym. (toim.) Kuntotestauksen käsikirja.
Wilmore J & Costill D (1994) Physiology of sports and exercise.

Bookmark and Share