Lääkärin vastaanotto

Urheilijan terveystarkastuksen tekee lääkäri, joka on erikoistunut urheilijan terveyden hoitoon. Lääkärin lisäksi omaan lajiin perehtynyt fysioterapeutti voi arvioida ryhtiin, nivelten liikkuvuuksiin ja lihastasapainoon liittyviä tarpeita. Näin erityisesti silloin, jos lääkäri havaitsee näiden tekijöiden altistavan vammoille tai haittaavan urheilijan suorituskunnon kehittymistä. Monet lajiliitot teettävät urheilijoille ryhdin ja lihastasapainon kartoituksen fysioterapeutin toimesta lääkärintarkastuksen rinnalla. 

Tarkastuksen sisältö

Lääkärin suorittama terveystarkastus alkaa ryhdin ja lihastasapainon kartoituksella. Lääkäri tutkii, ovatko urheilijan lihakset symmetriset. Ylä- ja alavartalon nivelten asennot ja liikelaajuudet tarkastetaan. Esim. jääkiekkoilijoille saattaa harrastuksen myötä kehittyä jo varsin nuorella iällä kätisyyden mukainen ero ryhdissä ja lihastasapainossa. Ryhtikartoituksessa tutkitaan myös mahdollinen selän skolioosi sekä ylikorostuva lannenotko ja rintarangan kaari. Poikkeavuuksiin puuttumalla voidaan ehkäistä mm. alaselän kasvulevyjen murtumat, joita esiintyy jopa kolmasosalla jääkiekkoilijoista. Nivelten liikkuvuuden ja lihasten venyvyyden tutkiminen kertovat, onko omatoimisia lihashuoltoharjoitteita tehty riittävästi.

Sydänäänten kuuntelu, valtimopulssien tunnustelu ja EKG:n saattavat paljastaa suvussa kulkevan synnynnäisen poikkeavuuden, johon voidaan puuttua. Keuhkojen kuuntelu ja nenänielun limakalvojen tarkastaminen saattavat paljastaa hoitamattoman rasitusastman, joka huolellisesti tutkittuna ja hoidettuna mahdollistaa huippu-urheilunkin harrastamisen. Hoitamattomana hengitysteiden tulehdus johtaa suorituskunnon ja kehittymisen pysähtymiseen. On huomattava, että seulontatutkimuksissa suurin osa urheilijoista ei ole tiennyt piilevän astman olemassaoloa ennen tutkimusten suorittamista.

Lääkäri tarkastaa murrosikäisiltä urheilijoilta biologisen iän, jolloin voidaan ohjeistaa herkkyyskausi erityyppiselle harjoittelulle sekä voimaharjoittelun järkevä sisältö.

Urheilija saa terveystarkastuksesta henkilökohtaisen palautteen. Palaute on tarkoitettu tiedoksi myös valmentajalle ja nuoren urheilijan vanhemmille. Tarvittaessa urheilija saa lähetteet jatkohoitoon tai -ohjaukseen, esimerkiksi ravitsemusasiantuntijalle tai fysioterapeutille.

Mitä voit olettaa, että terveystarkastuksessa selvitetään?

Perustutkimus

 • sydämen ja keuhkojen kuuntelu, verenpaine, pulssit, EKG:n tarkistus
 • korvat, nenä, nielu
 • iho
 • nivelet, selkä
 • muut tarpeen mukaan, esim. aiemmat vamma-alueet huolellisemmin
Biologisen iän määritys tarvittaessa
 • kasvukäyrä, kuukautiset, pituuskasvun vaihe, biologisen kehityksen vaihe

Ryhti- ja lihastasapainoarvio

 • lajin vaatimukset huomioiden
 • alaraajat ja jalkaterät, pituusero, polvet ja lonkat, linjaukset, ryhti, selän muoto, keskivartalon ja lantion hallinta, lihasten symmetria, lihasten venyvyydet ja  nivelten liikkuvuudet
EKG:n tulkinta
 • sydänsairauksien ja -vikojen poissulku
 • ei tarvita välttämättä vuosittain, kontrolli 1-10 v. välein lajista riippuen

Verenkuvan tulkinta

Mikrospirometria (tarvittaessa)

 • keuhkofunktiotutkimus eli keuhkojen toimintakoe (astman poissulku)

Rokotukset

 • Ovatko perusrokotukset kunnossa?
 • Suositellaanko lisärokotuksia esim. hepatiitti?


Bookmark and Share