Aivotärähdyksen tunnistaminen ja arviointi

Oireet

Urheilijaa ei pidä päästää urheilun pariin ennen päävamman vakavuuden huolellista arviointia. Mikä tahansa aivotärähdyksille tyypillisistä oireista (ks. linkki) voi viitata tuoreeseen aivotärähdykseen tai vakavampaan aivovammaan.

Välitön ensiapu

Päävamman sattuessa on ensin arvioitava tilanteen vakavuus. Hätätilanteessa on aloitettava välittömästi ensiaputoimet, joita ovat:
 • hätäilmoitus
 • lisäonnettomuuksien esto
 • peruselintoimintojen turvaaminen
 • kaularanka potilaan varotoimet (ks. ensihoitokaavio). 

Urheilijan voi siirtää tarkemmin arvioitavaksi rauhallisempaan paikkaan, jos kyseessä ei ole hätätilanne. Vamman vakavuutta arvioitaessa käytetään apuna tunnistustyökaluja. 

Tunnistustyökalu maallikkokäyttöön 

Tunnistustyökalu on tarkoitettu valmentajien, huoltajien ja vanhempien apuvälineeksi. Se auttaa aivotärähdyksen tunnistamisessa urheilutapahtumassa.

Työkalun avulla on tarkoitus tunnistaa ja ohjata hoitoon sellaisen päävamman saaneet urheilijat, jotka tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaisen tarkempaa arviota.

Tunnistustyökalu suomeksi, Recognition tool in English

Tunnistustyökalu terveydenhuollon ammattilaisille

Päävamman saaneen urheilijan arviointilomake (SCAT5) on helppokäyttöinen työkalu urheilijoiden terveydenhuollosta vastaavien henkilöiden käyttöön.

Työkalun avulla arvioidaan vamman saaneen urheilijan oireita ja niiden vakavuutta. Työkalu sisältää ohjeistuksen jatkohoidon tarpeesta sekä urheilun pariin palaamisesta.

SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool 5th version)
suomeksi, på svenska, in English,

SCAT3 (Sport Concussion Assessment Tool 3rd version) suomeksi

Kuinka käytän SCAT-työkalua -ohjevideot

Lasten SCAT5 suomeksi (tulossa), in English

Milloin lääkärintarkastus on tarpeen?

Urheilija tulisi toimittaa lääkärin tutkittavaksi, jos on syytä epäillä aivotärähdystä ja oireet jatkuvat yli 15 minuuttia vamman saamisen jälkeen. Tällöin urheilijaa ei saa jättää ilman valvontaa, vaan hänelle on järjestettävä saattaja.

Milloin sairaalahoito on tarpeen?

Päävamman saanutta urheilijaa ei saa jättää yksin vammaa seuraavien 24 tunnin aikana. Jatkotutkimuksia vaativia oireita voi ilmetä vielä useammankin vuorokauden kuluttua. Sairaalahoitoa tarvitaan, jos loukkaantuneella ilmenee seuraavia oireita:
 • jatkuvasti paheneva päänsärky
 • poikkeava uneliaisuus (henkilö on vaikea pitää hereillä)
 • ei tunnista ihmisiä tai paikkoja
 • toistuva oksentelu
 • epänormaali käyttäytyminen tai sekavuus
 • kouristelu (raajat nykivät kontrolloimattomasti)
 • lihasheikkous tai raajojen tunnottomuus
 • tasapainovaikeudet 
 • epäselvä puhe. 

Bookmark and Share