Urheilualustan vaikutus vammariskiin

Urheilualustan ominaisuudet vaikuttavat urheilusuoritukseen ja urheilun turvallisuuteen. Alustalla on merkitystä sekä rasitusperäisten että äkillisten vammojen synnyssä. Urheilualustan ominaisuuksista etenkin kovuus, joustavuus ja kitka vaikuttavat paljon niin urheilusuorituksen tulokseen kuin urheilijan kehoon kohdistuviin kuormituksiin. 

Kovuus ja joustavuus

Urheilualustan ominaisuustekijöistä kovuus ja joustavuus ovat toistensa käänteisiä ominaisuuksia. Kovuus kuvaa materiaalin kykyä vastustaa siihen kohdistuvaa voimaa ja joustavuus vastaavasti alustan periksi antamista voiman vaikutuksesta. Alhaisen joustavuuden katsotaan mahdollistavan paremman suorituksen esimerkiksi pikajuoksussa, kun taas alustan suuri joustavuus tekee juoksemisesta raskaampaa. Alhainen joustavuus johtaa suurempiin voimiin kiihdytyksen, hyppyjen ja suunnanmuutosten yhteydessä. Iskunvaimennus onkin vammojen ehkäisyn kannalta urheilualustan tärkeimpiä ominaisuuksia, sillä liian kova alusta lisää rasitusvammojen riskiä.

Sisäliikuntahalleissa käytettävät lattiat voidaan jakaa jousto-ominaisuuksien osalta kolmeen ryhmään:

  • aluejoustavat urheilulattiat (perinteiset puu- tai parkettilattiat, jotka rakennetaan joustavan alusrakenteen päälle),
  • pistejoustavat urheilulattiat (synteettiset muovimatto- ja massa-alustat, jotka asennetaan tyypillisesti suoraan betonin päälle) sekä
  • yhdistelmälattiat (ed.alustojen yhdistelmä, jossa yhdistyy alue- ja pistejousto).

Näistä kolmesta sisäliikuntalattiasta parhaat iskunvaimennusominaisuudet ovat yhdistelmälattialla.

Kitka

Kitka on voima, joka vaikuttaa tyypillisimmillään jalkineen pohjan ja alustan välillä. Urheilualustojen riittävät kitkaominaisuudet ovat tarpeen, jotta vältytään liukastumisilta ja alustan liukkaudesta aiheutuvilta vaaratilanteilta ja vammoilta. Optimaalinen kitka tekee urheilusuorituksista tarkempia ja nopeampia. 

Synteettisten urheilualustojen kitkakertoimet ovat pääsääntöisesti suurempia kuin vastaavien luonnollisten alustojen kertoimet. Esimerkiksi tekonurmen kitka on luonnonnurmen kitkaa noin 10–40% suurempi. Myös sisäliikuntahalleissa käytettävistä alustamateriaaleista synteettiset alustat (muovimatto tai massa-alusta) ovat keskimäärin pitävämpiä kuin parkettialustat. 

Tahmealla alustalla liikuttaessa jalkaterän ja säären kiertoliike lisääntyy samalla kun alustan kitka pysäyttää liikkeen normaalia nopeammin. Jos jalkineen pohjan ja pelialustan välillä on liian suuri kitka, voi voimakkaan kääntymis- tai kiertoliikkeen seurauksena tulla vaurioita nilkka-, polvi- tai lonkkaniveleen.

Eri urheilulajien parissa tehdyt tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että urheilualustan ja jalkineen välinen suuri kitka on merkittävä äkillisten urheiluvammojen riskitekijä lajeissa, joihin kuuluu nopeita suunnanmuutoksia ja äkkipysähdyksiä.

Pelialustojen pito-ominaisuuksissa voi toki olla suuria eroja, sillä materiaalista, puhtaudesta ja käyttöiästä riippuen niin synteettinen kuin luonnollinenkin alusta voi olla hyvin tahmea tai liukas.

Alustan vaikutus vammariskiin on myös yksilöllinen

Erilaisten alustojen vaikutus jalan rakenteiden ja alustan välisiin reaktiovoimiin ei ole kaikilla yksilöillä haitallisen suuri. Mikäli urheilijalla kuitenkin on puutteita esimerkiksi kehon hallinnassa ja liiketaidoissa, nivelten yliliikkuvuutta, asentotunnon heikkoutta tai vanhan vamman aiheuttama alttius nivelvammalle, saattavat alustan vaikutukset muodostua haitallisiksi.


Osion asiantuntijat 
Kati Pasanen, FT, ft 
Anu Räisänen, TtM, ft

 

Tutkimusartikkeli:
Alustan vaikutus vammariskiin salibandyssä (englanninkielinen julkaisu, pdf 140 kt)

Bookmark and Share