Urheilun perustaidot

Alla olevaan taulukkoon on koottu motoristen (liikkeen hallinta) perustaitojen avainelementit. Tasapainotaitoja vaaditaan monipuolisesti erilaisten ja vaihtelevien tilanteiden hallitsemiseksi. Liikkumistaidot mahdollistavat siirtymisen paikasta toiseen. Lisäksi usein on edellisten lisäksi vielä hallittava jokin väline. Motorisissa perustaidoissakin on havaittavissa tietty hierarkia: jotta voisit heittää keihästä, on ensin kyettävä liikkumaan, ja jotta pystyisit liikkumaan, on ensin pysyttävä pystyssä.

Motoriset perustaidot

TasapainotaidotLiikkumistaidot
Välineen käsittelytaidot
kääntyminen
venyttäminen
taivuttaminen
pyörähtäminen
heiluminen
kieriminen
pysähtyminen
väistyminen
tasapainoilu
käveleminen
juokseminen
ponnistaminen
loikkaaminen
hyppääminen
esteen yli
laukkaaminen
liukuminen
harppaaminen
kiipeäminen
heittäminen
kiinniottaminen
potkaiseminen
kauhaiseminen
iskeminen
lyöminen ilmasta
pomputtelu
kierittäminen
potkaiseminen ilmasta

Taulukko 1. Motoriset perustaidot.
Lähde: Harri Hakkarainen (toim.) Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet, 2009


Bookmark and Share