Liikkeiden oppiminen

Liikkeiden oppiminen tapahtuu järjestyksessä

Ydinasiat

  • Liikkeiden oppiminen perustuu aiemmin opitulle.
  • Ensin on hallittava perustaidot.
  • Liikkeen säätely automatisoituu toistojen myötä.
  • Lapset oppivat kokonaisia suorituksia.
  • Murrosiän kynnyksellä oleville ja nuorille voidaan opettaa osaharjoitteiden kautta kokonaisuuksia.

Liikkeiden oppiminen on hierarkkista

Perustoiminta luo aina pohjan astetta vaativammalle toiminnalle; pystyasennon hallinta mahdollistaa kävelyn, kävelyn hallinta mahdollistaa juoksun jne. Suorituksen näennäinen helppous, rentous ja tehokkuus syntyvät pitkäjännitteisen harjoittelun ja hyvän kehonhallinnan kautta.

Esimerkki liikkeiden hierarkiasta

1. Seisoma-asento
2. Seisominen yhdellä jalalla > painon siirto jalalta toiselle
3. Askeleen ottaminen
4. Juoksuaskeleen ottaminen
5. Hyppääminen > ponnistaminen liikkeestä
6. Lajitaidot

Bookmark and Share