Tutkitusti tehokas alkulämmittely

Vuonna 2005 käynnistetyssä salibandyvammojen ehkäisytutkimuksessa oli mukana 28 naissalibandyjoukkuetta, joista 14 arvottiin harjoitusryhmään ja toiset 14 joukkuetta toimivat vertailuryhmänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko salibandyssa valitettavan yleisiä nilkka- ja polvivammoja ehkäistä hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan harjoittelun avulla.

Harjoitusryhmän joukkueet tekivät harjoitusohjelmaa alkulämmittelyjen yhteydessä 1−3 kertaa viikossa kuuden kuukauden ajan. Yhteen lämmittelykertaan kului aikaa 20−30 minuuttia. Kontrolliryhmän joukkueet jatkoivat harjoittelua entiseen tapaansa. Harjoitusohjelma sisälsi juoksutekniikka-, tasapaino-, hyppely- ja lihasvoimaharjoituksia, joiden tavoitteena oli parantaa pelaajien kehon hallintaa ja lajinomaisia liiketaitoja sekä valmistella liikuntaelimistöä salibandyharjoituksia ja -pelejä varten. 

Tutkimuksen mittaukset saatiin päätökseen vuonna 2006 ja tutkimuksesta valmistui vuonna 2009 filosofian tohtori Kati Pasasen väitöskirja Floorball injuries: epidemiology and injury prevention by neuromuscular training (Salibandyvammat: epidemiologia ja vammojen ehkäisy neuromuskulaarisen harjoittelun avulla).

Tutkimuksen tulokset ovat merkittävät – ilman kontaktia sattuvia nilkka- ja polvivammoja ilmaantui harjoitusryhmässä 66 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmässä. Aktivoiva alkulämmittely pienensi siis kyseisten alaraajavammojen riskiä merkittävästi. Säännöllinen kehon hallintaa ja liiketaitoja kehittävä harjoittelu tulisikin sisältyä urheilijoiden harjoitusohjelmaan ympärivuotisesti.


Bookmark and Share