Arkiliikunta osana harjoituskokonaisuutta

Maailma ympärillämme on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Arjen liikunta on vähentynyt ja istumisen määrä selkeästi lisääntynyt. Liikunta ei enää sisälly luonnostaan lasten ja nuorten arkipäivään, vaan liikunta on usein organisoitu ja erillinen harrastus.

Myös urheilevien nuorten ja lasten liikuntamäärät ovat vähentyneet, mikä näkyy fyysisten testitulosten heikkenemisenä ja ominaisuuksien yksipuolistumisena. Nuoret kyllä harrastavat liikuntaa aiempaa enemmän, mutta arkiliikunnan määrä on viimeisten vuosikymmenien aikana pudonnut merkittävästi.

Arkiliikunta tulisi nähdä osana harjoituskokonaisuutta, jonka avulla voidaan myös helposti lisätä viikoittaisen kokonaisliikunnan määrää.


Bookmark and Share