Lajin vaatimukset

Harjoittelun suunnittelun tulee pohjautua lajianalyysiin urheilijan yksilölliset ominaisuudet huomioiden. Lajiliitot ovat työstäneet analyysejä omista lajeistaan. Ne ovat saatavilla lajiliitoista.

Urheilijan polut

Huippu-urheilun muutosryhmä on käynnistänyt suomalaisten lajiliittojen yhteisen Urheilijan Polkujen kehittämistyön tammikuussa 2011. Huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi lajissa parhaimmillaan rakentaa. Polkujen valmistelutyö on käynnissä kymmenissä lajiliitoissa ja myös seuratasolla. Kehitystyö koskee sekä yksilö- että joukkuelajeja. Valmiit lajiliittojen laatimat polut löytyvät KIHUn nettisivuilta: Urheilijan Polku

Lajin kuormittavuus

Seuraavia tekijöitä olisi hyvä ottaa huomioon harjoittelun suunnittelussa.

Lajin kuormittavuus:

  • Lajin vaatimukset nopeuden/kestävyyden/voiman suhteen?
  • Mitkä ovat lajissa tarvittavat pääasialliset energiantuottotavat?
  • Mitä lihasryhmiä lajissa käytetään?
  • Mitkä ovat lajissa tarvittavien lihaksien supistustavat / nivelkulmat?

Erilaiset lajit, erilaiset vammat


Liikunnasta aiheutuneet vammat voidaan karkeasti jakaa äkillisesti syntyneisiin vammoihin sekä pikkuhiljaa kehittyneisiin rasitusvammoihin.

Bookmark and Share