Monipuolinen ja järkevästi rytmitetty harjoittelu

Harjoittelun rytmitys tulee suunnitella niin, että kovat harjoitukset ja harjoitusjaksot tarjoavat elimistölle kehittymisen kannalta riittäviä harjoitusärsykkeitä ja kevyet harjoitukset ja harjoitusjaksot mahdollistavat elimistön palautumisen ja sitä kautta kehittymisen.

Harjoittelun rytmittäminen tarkoittaa viikkotasolla sitä, että harjoitusohjelmaan kuuluu fyysisiä ominaisuuksia kehittäviä ja yhtä lailla niitä ylläpitäviä viikkoja. Päivätason rytmittämisessä tulee huomioida eri elinjärjestelmien kuomituksen ja palautumisen periaatteet. Peräkkäisinä päivinä ei ole harjoitusvasteen vuoksi tarkoituksenmukaista kuormittaa voimakkaasti samaa järjestelmää, vaan harjoittelu tulee kohdistaa vaihtelevasti eri elinjärjestelmiin. Näin ennaltaehkäistään muun muassa urheilijan ylirasitustilaa. Esimerkiksi kovasta keskushermostoa kuormittavasta reaktionopeusharjoituksesta palautuminen voi kestää tunneista jopa useisiin päiviin.

Sopivaan harjoittelun rytmitykseen ja palautumiseen liittyvien tekijöiden säätelyyn voi jokainen urheilija opetella. Oman kehon tuntemuksia kannattaa seurailla, sillä tuntemukset viestivät harjoittelun kuormituksesta ja palautumisen riittävyydestä.

Lisätietoa aiheesta löytyy Monipuolinen liikunta ja urheilu -osiosta, harjoittelun jaksottaminen ja viikottaisen harjoittelun sisällöt.

Bookmark and Share