Ravitsemuksen ryhmäohjaukset ja -koulutukset urheilijoille

Nuoren urheilijan hyvää terveyttä, vireyttä ja harjoittelua tukevan ravitsemuksen periaatteet sopivat koko perheelle. Tärkeintä on tasapainoinen ja monipuolinen arkiravinto sekä ateriarytmi.

Ravitsemukselliset haasteet, tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat ovat erilaisia eri ikäisillä urheilevilla. Ravitsemusohjausta annettaessa urheilijat voidaan jakaa suuntaa antavasti eri ikävaiheisiin:

 • Lapsuus: 10–12-vuotiaat (alakouluikäiset)
 • Nuoruus: 12–16-vuotiaat (yläkouluikäiset ja toisella asteella opiskeluitaan aloittelevat)
 • Aikuisuus: yli 16-vuotiaat.

Urheilijoiden ravitsemuskoulutusta tai ohjausta suunnitellessa on tärkeää huomioida, että:

 • urheilijaryhmä ei ole liian suuri, jotta keskustelu on mahdollista,
 • urheilijat ovat suunnilleen saman ikäisiä,
 • lapsiurheilijat voivat olla samassa ryhmässä,
 • nuorille urheilijoille järjestetään tyttö ja poikaryhmät erikseen eri aiheista,
 • saman lajin tai lajityypin urheilijat ja heidän tarpeensa huomioidaan. 

  Lue lisää, miten ravitsemusohjaus kannattaa rakentaa eri ikävaiheissa.

Ravitsemusohjauksen toteutustapa

Lapset ja nuoret harvoin jaksavat kuunnella pelkää teoriatietoa, eikä se yleensä siirry käytäntöön. Ruokailuista vastaa pääsääntöisesti perhe, joten luennot ja teoriapainotteiset koulutukset kannaattaakin suunnata vanhemmille ja valmentajille. Näissäkin kouluttajan tulisi osata antaa arkeen sopivia vinkkejä ja käytännön työkaluja pelkän tiedon sijaan.

Nuorille ja lapsille sopivia tapoja ovat mm. erilaiset keskustelevat ja käytäntöpainotteiset ryhmäohjaukset, joihin on yhdistetty harjoittelua, ruuan tutkimista, oman ja muiden syömisen havainnointia jne. Näitä voidaan toteuttaa esimerkiksi ennen ryhmätapaamista tai useamman tapaamisen välissä. Käytännön ohjaustapoja ovat mm.:

 • välipalojen, aterioiden tai pelkän ateriarytmin seurantaa etukäteen, esim. kuvaruokapäiväkirjalla älysovelluksia ja  hyödyntäen
 • ruokakuvien jakaminen suljetussa someryhmässä, vertaisoppiminen
 • Käytännön ruoanlaitto ja eväiden tekeminen. Teoriatietoa voidaan käydä samalla kun syödään yhdessä.
 • Arjen valintojen käytännön opastus ja tuoteselosteisiin tutustuminen. Käydään kaupassa tutkimassa mitä voi ostaa välipalaksi tai tarkastellaan kotitehtävänä oman jääkaapin sisältöä. 
 • Leireillä yhdistetään lautasmalliohjaus ja muu teoria käytäntöön. Siirretään mallit arkipäiviin ja erityisesti viikonloppuihin.
 • Sovittujen käytänteiden toteutumisen seuranta valmentajan kanssa esim. älypsovelluksilla.

Aiheet

Lasten ja nuorten urheilijoiden sekä heidän perheidensä tärkeimmät aihekokonaisuudet ravitsemuksessa ovat:

 • ateriarytmit
 • arkiruokailun laatukriteerit
 • välipalat harjoittelun ympärillä
 • sopiva juominen
 • syöminen kilpailujen, turnausten ja esiintymisten ympärillä
Urheilijoiden kanssa on suositeltavaa pureutua yhteen aiheeseen kerrallaan. Asiaan on myös hyvä palata  harjoitusten lomassa tai teettää aiheeseen liittyvää seurantaa.

Tiedustelut räätälöidyistä ryhmäohjauskista ja koulutuksista


Ota yhteyttä ensisijaisesti oman alueesi urheiluravitsemuksen asiantuntijaan:urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto


Terve Urheilija -ohjelma

Tampereen Urheilulääkäriasema, UKK-instituutti
Ravitsemusasiantuntija Anna Ojala
puh. (03) 282 9111 (vaihde)
työp. (03) 282 9208
anna.k.ojala(a)uta.fi
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere


Luentoja lasten ja nuorten ravitsemuksesta voi tiedustella myös:

Liikunnan aluejärjestöt

Hämeen Liikunta ja Urheilu
vs. koulutuspäällikkö Suvi Vuorela
p. 0207 482 604
suvi.vuorela(at)hlu.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu (ESLU)
Nuorisopäällikkö Tarja Nieminen
puh. 040 089 4559
tarja.nieminen(at)eslu.fi

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö

Keski-Pohjanmaan Liikunta
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö

Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedotBookmark and Share