ARKISTOON

Urheiluvammoja voi ehkäistä harjoitteluohjelmilla

Urheiluvammojen riskiä on mahdollista pienentää harjoitusohjelmilla. Viime syksynä julkaistussa katsauksessa selvitettiin aiemmin julkaistujen tutkimusten (meta-analyysi satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista) perusteella, voidaanko erilaisilla harjoitusinterventioilla vähentää urheilussa sattuvia äkillisiä vammoja ja rasitusvammoja. 

Katsauksen mukaan harjoitteluinterventioilla urheiluvammojen riski pieneni 36,8 %, vaikkakin yksittäisten tutkimusten tulokset eivät olleet yhteneväisiä. Voimaharjoittelu oli tehokkain tapa vähentää urheiluvammojen riskiä. Riski pieneni myös asentotuntoharjoittelulla sekä monisisältöisellä harjoittelulla. Venyttelyharjoittelulla sen sijaan ei ollut vaikutusta urheiluvammojen riskiin. Vammariski pieneni sekä nuorilla että aikuisilla. Niin äkillisten vammojen kuin rasitusvammojenkin riski pieneni harjoitteluohjelmien avulla.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 25 tutkimusta. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 26 610 ja urheiluvammoja 3464. Kolmessatoista tutkimuksessa oli mukana vain aikuisia ja 11 tutkimuksessa vain nuoria urheilijoita, yhdessä tutkimuksessa mukana oli sekä aikuisia että nuoria. Tutkimusten kohderyhminä oli jalkapalloilijoita, koripalloilijoita, käsipalloilijoita, salibandyn pelaajia, varusmiehiä, opiskelijoita ja kuntourheilijoita. 12 tutkimuksessa käytettiin monisisältöistä harjoittelua, joka koostui mm. voima-, hyppely-, tasapaino- ja tekniikkaharjoittelusta. Kuudessa tutkimuksessa interventio sisälsi asentotuntoharjoittelua mm. tasapainoilua pehmeällä alustalla tai tasapainolaudalla. Neljässä tutkimuksessa käytettiin voimaharjoittelua, johon kuului toiminnallista lihaskuntoharjoittelua tai eksentristä voimaharjoittelua. Venyttelyohjelmia käytettiin kolmessa tutkimuksessa, ja ne sisälsivät ennen harjoittelua suoritettavia staattisia venytyksiä alaraajojen lihasryhmille.

Monisisältöistä harjoittelua harjoitusinterventionaan käyttäneitä tutkimuksia on julkaistu tähän mennessä eniten. Sen sijaan tiettyyn harjoittelumuotoon, kuten voima-, asentotunto- ja venyttelyharjoitteluun, keskittyneitä tutkimuksia on vielä julkaistu varsin vähän.

Vammojen ehkäisyyn tähtäävä harjoittelu tulisi kuulua rutiininomaisesti viikoittaiseen harjoitteluun ympärivuotisesti, etenkin lajeissa, joissa vammoja esiintyy paljon. Vammojen ehkäisyyn liittyvää tutkittua tietoa tulisi jalkauttaa systemaattisesti etenkin liikunnan ja urheilun parissa toimiville valmentajille, liikunnanohjaajille, liikunnanopettajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Referoitu tutkimus
Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB.
The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Br J Sports Med, published Online First: 07.10.2013, doi: 10.1136/bjsports-2013-092538.
Artikkelin Online-supplement osoitteessa http://bjsm.bmj.com/content/early/2013/10/07/bjsports-2013-092538/suppl/DC1

Lyhennelmän laatija
Kati Pasanen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, filosofian tohtori, UKK-instituutti

Lue koko tutkimuslyhennelmä UKK-insituutin verkkosivuilta


Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018