ARKISTOON

Uusista ravitsemustehtävistä tukea valmentajille ja urheilijoille

Terve urheilija -ohjelma on tuottanut valmentajille ja urheilijoille työkaluja urheilijan ravitsemukseen. Ohjelman verkkosivuilta löytyy uusia tehtäviä ja tukimateriaaleja ravitsemusvalmennuksen avuksi.

Ravitsemuksen ohjauksessa on tärkeää huomioida urheilijan eri ikävaiheet, koska ravitsemukselliset haasteet, tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat ovat niissä erilaisia. Nyt tarjolle saadut 12 tehtävää ja muutama muu tukimateriaali sopivat kuitenkin lähes kaiken ikäisille ja kaikille tasoille. Tehtävien tavoitteena on madaltaa ravitsemusasioiden ohjaamisen kynnystä ja antaa vinkkejä siitä, miten ravitsemusasioita voidaan viedä käytäntöön osana valmennuksen arkea.

Ravitsemustehtävät ja tukimateriaalit >>

Perusta kuntoon lapsuudessa

Lapsuusvaiheessa rakennetaan urheilijalle terveellisen ravitsemuksen perusta. Lasten urheilussa aloittelevakin valmentaja voi lähteä pohtimaan ravitsemuksen kysymyksiä. Valmentajan tärkein tehtävä ravitsemuksen ohjauksessa lasten kanssa on toimia esimerkkinä nuorille urheilijan aluille. Valmentaja tekee tehtävät itse ja pohtii omaa syömistään sekä suhtautumistaan ravintoasioihin. Valmentaja voi myös antaa tehtäviä lapsiurheilijoiden vanhemmille ja haastaa heitä pohtimaan vanhempien ja kodin antamaa esimerkkiä ruokailuasioissa. Valmentaja voi myös teettää tehtäviä valmennettavillaan tai soveltaa niitä omaan lajiin sekä urheilijoiden ikä‐ ja taitotasoon sopiviksi. 

Oma vastuu ja kiinnostus keskeistä nuoruusvaiheesta lähtien

Lasten kasvaessa yläkouluikään urheiluravitsemuksen perusasiat pitäisi olla hallussa. Yksinkertaisuudessaan nuoruusvaiheen ravitsemusvalmennus perustuu lapsena opittujen ruokailukäytäntöjen ylläpitämiseen sekä urheilijan omatoimisuuden ja vastuunoton lisäämiseen. Ravitsemuksen teoriatiedon lisääminen ja keskittyminen laadukkaaseen arkiruokailun tukevat urheilijana kehittymistä. Tyttöjen valmennuksessa on hyvä tiedostaa, että murrosiässä haasteet ravitsemusvalmennuksessa muuttuvat.

Monessa urheilulajissa siirtymävaihe yläkoulusta toisen asteen opintoihin (lukio tai ammattiopisto) on viimeistään valintojen vaihetta myös kilpaurheiluun panostamisen näkökulmasta. Viimeistään tässä ikävaiheessa vastuu ja kiinnostus omasta itsestä myös ruokailujen suhteen siirtyvät enenevässä määrin urheilijalle itselleen.

Urheilijan ravitsemuksen tietopaketti >>
Ravitsemuskoulutuksesta tukea >>

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018